• Thông dụng

  Regulate.
  Nhân viên điều phối
  Dispatcher.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  condition
  coordinate
  vùng điều phối thiết bị ảo
  virtual device coordinate domain
  dispatch
  bảng điều phối
  dispatch table
  quan điều phối
  dispatch office
  danh mục điều phối
  dispatch list
  danh sách điều phối
  dispatch list
  hệ chia sẻ kiểu điều phối
  trunked dispatch systems
  hệ thống tuyến điều phối tổng hợp
  Integrated Dispatch Radio System (IDRA)
  phòng điều phối
  load dispatch department

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  marshal
  synergistic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X