• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  hot spot

  Giải thích VN: Một điểm hay một khu vực trong một dây chuyền phản ứng trong đó nhiệt độ cao hơn nhiều so với trong các phản ứng; thường dùng cho các phản ứng tỏa [[nhiệt. ]]

  Giải thích EN: A point or area in a reaction system in which the temperature is considerably higher than that in most of the reactor; this usually locates the reaction front for an exothermic reaction..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X