• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  sealing voltage

  Giải thích VN: Điện áp cần thiết để hoàn thành sự dịch chuyển của một thiết bị mạch kín từ khỏi một điểm tại đó các tiếp điểm lần đầu tiếp xúc với [[nhau. ]]

  Giải thích EN: The voltage required to complete the movement of a magnetic circuit-closing device from the point at which the contacts first touch each other.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  touch voltage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X