• Thông dụng

  Danh từ

  Impression
  bài diễn văn của ông ta đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người nghe
  his speech made a strong impression on the audience
  cuộc gặp gỡ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc
  the meeting has left deep impressions
  trường phái ấn tượng
  impressionism
  nghệ phái ấn tượng
  impressionist

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  impression

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X