• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  Environmental impact statement (EIS)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  environmental impact report

  Giải thích VN: Tài liệu báo cáo về những tác động thể của một dự án sử dụng đất hoặc một sở hạ tầng nào về các mặt như kinh tế, thẩm mỹ, kỹ thuật, môi [[trường. ]]

  Giải thích EN: A document that reports the probable effects that a proposed construction or other land use project will have in terms of economic, aesthetic, engineering, and environmental aspects. Also, environmental impact statement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X