• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fixed-mooring berth

  Giải thích VN: Một công trình biển để bảo vệ thuyền, chỗ dành cho các thiết bị bốc dỡ [[hàng. ]]

  Giải thích EN: A marine structure used to secure a ship, having a platform to support cargo-handling equipment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X