• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  extinguisher
  bình chữa cháy bằng bọt
  foam fire-extinguisher
  bình chữa cháy bằng bột
  powder fire-extinguisher
  bình chữa cháy bằng nước
  water fire-extinguisher
  bình chữa cháy cacbon dioxit
  cacbon dioxide fire-extinguisher
  bình chữa cháy chứa gaz
  gas container fire-extinguisher
  bình chữa cháy di động
  mobile fire-extinguisher
  bình chữa cháy dùng bọt
  foam fire-extinguisher
  bình chữa cháy dùng natri cacbonat
  soda acid fire-extinguisher
  bình chữa cháy sử dụng sođa axit
  soda-acid extinguisher
  bình chữa cháy xách tay
  portable fire-extinguisher
  fire dydzant
  fire extinguisher
  bình chữa cháy bằng bọt
  foam fire-extinguisher
  bình chữa cháy bằng bột
  powder fire-extinguisher
  bình chữa cháy bằng nước
  water fire-extinguisher
  bình chữa cháy cacbon dioxit
  cacbon dioxide fire-extinguisher
  bình chữa cháy chứa gaz
  gas container fire-extinguisher
  bình chữa cháy di động
  mobile fire-extinguisher
  bình chữa cháy dùng bọt
  foam fire-extinguisher
  bình chữa cháy dùng natri cacbonat
  soda acid fire-extinguisher
  bình chữa cháy xách tay
  portable fire-extinguisher
  fire extinguishing hydrant
  fire hydrant
  fire-plug
  fixed fire extinguisher
  standpipe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X