• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjust
  adjustment
  bình sai lưới tam giác
  adjustment of triangulation
  bình sai lưới trắc địa
  adjustment of network
  bình sai theo hướng
  adjustment by direction
  bình sai thủy chuẩn
  leveling adjustment
  bình sai tọa độ
  adjustment of coordinates
  bình sai từng phần
  partial adjustment
  phép bình sai chính xác
  fine adjustment
  phép bình sai lưới trắc địa
  adjustment of network
  phép bình sai tam giác
  adjustment of triangulation
  phép bình sai theo hướng
  adjustment by direction
  phép bình sai thủy chuẩn
  levelling adjustment
  sự bình sai diện tích
  area adjustment
  sự bình sai liên tục
  adjustment of station by station
  sự bình sai lưới
  net adjustment
  sự bình sai lưới trắc địa
  adjustment of network
  sự bình sai từng điểm
  single point adjustment
  sự bình sai độ cao
  vertical adjustment
  sự bình sai đường chuyền
  adjustment of traverse
  error
  khử bình sai
  to eliminate the error

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X