• Thông dụng

  Tính từ, động từ

  (To be) worthwhile
  câu suốt buổi được từng ấy thì chẳng bèn
  a small catch like that for a whole afternoon's fishing is not worth while
  (To be) adequate, (to be) sufficient
  cần rất nhiều chỉ được bấy nhiêu thì bèn
  the requirement is great, but such a supply is inadequate indeed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X