• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beetle head
  driver
  bệ búa đóng cọc
  pile-driver working platform
  búa đóng cọc chạy điện
  electric driver
  búa đóng cọc nổi
  floating pipe driver
  máy (búa) đóng cọc
  pile driver
  thợ điều khiển búa đóng cọc
  pile driver operator
  drop
  quả búa (đóng cọc)
  drop weight
  drop hammer
  drop weight
  fall block
  foundation pile driving plant
  gravity hammer
  hammer
  búa đóng cọc cừ
  sheet pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  vibrator pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  vibratory pile hammer
  búa đóng cọc một tác dụng
  single-acting pile hammer
  búa đóng cọc động điezen
  diesel pile driving hammer
  hammer apparatus
  pile driver
  bệ búa đóng cọc
  pile-driver working platform
  thợ điều khiển búa đóng cọc
  pile driver operator
  pile driving hammer
  búa đóng cọc động điezen
  diesel pile driving hammer
  pile ram
  pileblock
  pile-driver
  bệ búa đóng cọc
  pile-driver working platform
  thợ điều khiển búa đóng cọc
  pile driver operator
  pile-driving hammer
  búa đóng cọc động điezen
  diesel pile driving hammer
  pile-driving hammer, pile hummer, pile driver
  piling hammer
  poet driver
  punner
  raking stem
  ram
  ram engine
  ram engine bus
  rammer
  tamp
  tamper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X