• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blank drawing
  design

  Giải thích VN: Việc hình thành lập kế hoạch công trình xây dựng một tòa [[nhà. ]]

  Giải thích EN: To conceive and plan the construction of a building.

  draft drawing
  freehand drawing
  outline
  bản vẽ phác qua
  outline drawing
  outline drawing
  rough sketch
  sketch
  bản vẽ phác (bằng) tay
  freehand sketch
  bản vẽ phác bốn cạnh
  four-sided sketch
  bản vẽ phác nền
  foundation sketch
  bản vẽ phác qua
  preliminary sketch
  bản vẽ phác thảo nhanh
  free-hand sketch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X