• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  inquiry form
  questionnaire
  bảng câu hỏi bất định, tùy ý trả lời
  open-end questionnaire
  bảng câu hỏi bỏ ngỏ (dùng trong việc điều nghiên tiếp thị)
  open-end questionnaire
  bảng câu hỏi không hướng dẫn
  non-directive questionnaire
  điền vào một bảng câu hỏi
  fill in a questionnaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X