• Thông dụng

  Press, touch, feel.
  Bấm nút điện
  To press an electric button.
  Bấm phím đàn
  To touch a key (on a musical instrument).
  Bấm quả ổi xem đã chín chưa
  To feel a guava to make sure whether it is ripe or not.
  Bấm đèn pin
  To press the button of a torch, to flash a torch.
  Bấm nhau cười khúc khích
  To signal to each other by a touch of the finger anf giggle.
  Cling with.
  Bấm chân cho khỏi trượt
  To cling with one's toes to the ground to avoid slipping
  Bấm ra sữa nói về người
  Suckling-like (hàm ý khinh), To look like a suckling, to look like a spring chicken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X