• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bolting

  Giải thích VN: Nối các chi tiết với nhau sử dụng bu lông, đai ốc hay đinh tán; phương tiện thông thường để khớp các chi tiết máy bằng [[thép. ]]

  Giải thích EN: The joining of parts by using nuts, bolts, or studs; the usual means of fixing together steel parts..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X