• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  packed bed

  Giải thích VN: Loại ống bao gồm một tháp thẳng đứng hình trụ cấu tạo bằng các hạt, thêm một đĩa một bộ phân phối theo dòng; sử dụng xúc tác, trao đổi ion, kỹ thuật chưng cất [[trộn. ]]

  Giải thích EN: A process vessel that consists of a vertical tower filled with particulate solids supported by a plate and a flow distributor; used in catalysis, ion exchange, distillation, and mixing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X