• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  interpreter
  bộ dịch điện tử
  electronic interpreter
  translater
  translator
  bộ dịch bảng quyết định
  decision table translator
  bộ dịch
  code translator
  bộ dịch một một
  one-to-one translator
  bộ dịch ngôn ngữ
  language translator
  bộ dịch ngữ
  language translator
  bộ dịch thanh ghi
  register translator
  bộ dịch đại số tổng quát
  generalized algebraic translator (GAT)
  bộ dịch đại số tổng quát hóa
  GAT (generalizedalgebraic translator)
  bộ dịch địa chỉ
  address translator
  bộ dịch địa chỉ động
  dynamic address translator (DAT)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X