• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dephlegmator

  Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng trong lọc phân đoạn để làm nguội hỗn hợp bay hơi, sau đó việc ngưng tụ các phân đoạn sôi, bay hơi [[giảm. ]]

  Giải thích EN: A device used in fractional distillation to cool the vapor mixture, thus condensing less volatile boiling fractions. Also, FRACTIONATING COLUMN.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X