• Thông dụng

  Động từ.

  To expose, to bare, to show
  giữ mật không bộc lộ lực lượng
  to keep secrets and not to expose one's strength
  mâu thuẫn đã tự bộc lộ
  the contradiction has bared itself
  bộc lộ một số nhược điểm
  to show some shortcomings
  bộc lộ tình cảm
  to show one's sentiment
  bộc lộ nỗi niềm tâm sự
  to bare one's heart
  bộc lộ hết lỗi lầm
  to make a clean breast of one's mistakes

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  reveal

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  disclosure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X