• Thông dụng

  Động từ

  To scoop up with one's hands
  bụm nước suối để rửa mặt
  to scoop up water from a spring with one's hands and wash one's face
  To cup in one's hand, to screen with one's hand
  bụm miệng cười
  to cup one's smiling mouth in one's hand
  bụm hai bàn tay làm loa
  to cup one's hands into a megaphone
  To clench, to bite
  bụm chặt môi cố nín cười
  to bite one's lips and suppress a laugh

  Danh từ

  Two handfuls
  một bụm gạo
  two handfuls of rice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X