• Thông dụng

  Động từ

  To separate completely, to cut off
  mấy năm trời cách biệt
  to be cut off for some long years
  To be very different from
  dưới chế độ hội chủ nghĩa nông thôn ngày càng ít cách biệt với thành thị
  under socialism, the countryside gets less and less different from the cities

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  insulated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X