• Thông dụng

  Danh từ

  Style, mode (nói khái quát)
  cách thức ăn mặc
  dressing style
  cách thức học tập
  learning style

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  manner
  method
  cách thức làm mát
  method of cooling
  cách thức [[[phương]] pháp] nối đất
  method of earthing
  modal
  toán tử cách thức
  modal operator
  modality
  mode
  cách thức hội thoại
  conversation mode
  cách thức theo số
  residual mode
  model
  process

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  means
  cách thức phương thức
  way and means
  measure
  method
  process
  cách thức, thủ tục gửi hàng
  shipping process
  remove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X