• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  press brake

  Giải thích VN: Một lực nén được dùng chủ yếu để sản xuất các chỗ uốn dài, như trong việc làm nhăn hay nối, nhưng cũng được dùng trong trạm, cắt, [[khoan. ]]

  Giải thích EN: A power press used primarily for producing long bends, as in corrugating or seaming, but also used for embossing, trimming, and punching.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X