• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  balance beam

  Giải thích VN: Một cái đòn dài nặng giúp cho cổng của một con kênh thể quay trên cái trục của cũng đồng thời giúp giữ thăng bằng cho phần ngoài của cổng [[đó. ]]

  Giải thích EN: A long, heavy beam that allows a canal-lock gate to be swung on its pintle, and also helps to balance the outer end of the gate. Also, balance bar.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beam and scales
  bean balance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X