• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Brix scale

  Giải thích VN: Một đơn vị đo các dung dịch đường bằng cách cân dung dịch một nhiệt độ nhất định; thường dùng để đo độ đưòng trong [[rượu. ]]

  Giải thích EN: A unit for sugar solutions that indicates the percentage of sugar by weight in the solution at a specific temperature; frequently used to express the sugar level of wines. (Namedfor the German inventor A. F. W. Brix.).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X