• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  thickening

  Giải thích VN: Một quy trình đặc các hạt chất cứng trong hỗn hợp để một phân đoạn độ đặc cao hơn chất sền sệt thể được hồi [[phục. ]]

  Giải thích EN: The process of concentrating solid particles in a suspension so that a fraction having a higher degree of solid concentration than the original slurry may be recovered.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boil down
  concentrate
  condensed
  fix
  inspissations

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  concentrate
  steam
  thicken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X