• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  masonry

  Giải thích VN: Thuật ngữ chung cho đá hoặc công trình đá bất kỳ loại nào, thường được đúc hoặc nặn, bao gồm gạch men, ngói, tông, thủy tinh, bùn, gạch [[sống…. ]]

  Giải thích EN: A general term for stone or stonework of any type, usually cast or formed, including ceramic brick, tile, concrete, glass, mud, adobe, and the like.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  building construction
  construction work

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  construction works
  structuring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X