• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  demand for money
  cầu tiền tệ tính đầu
  speculative demand for money
  hàm cầu tiền tệ
  demand for money function
  nhu cầu tiền tệ cho chi phí sử dụng
  transactions demand for money
  nhu cầu tiền tệ của các giao dịch
  transaction demand for money

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X