• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  carburetor
  cacbureto bấc
  wick carburetor
  cacburetơ áo nước
  water-locked carburetor
  cacburetơ áp
  pressure fed carburetor
  cacburetơ ghép đôi
  duplex carburetor
  cacburetơ kép
  duplex carburetor
  cacburetơ kiểu jiclơ
  atomizing carburetor
  cacburetơ mức không đổi
  constant level carburetor
  cacburetơ nung bằng khí thải
  exhaust-lacked carburetor
  cacburetơ phun
  atomizing carburetor
  cacburetơ rượu
  alcohol carburetor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X