• Thông dụng

  Tính từ

  Courageous
  can đảm chịu nỗi đau thương
  to endure the grief courageously
  em can đảm dám đi đêm một mình
  the little boy is very courageous, he does not mind going by himself in the dark

  Danh từ

  Courage
  Chúng ta đầy đủ sức mạnh can đảm thông minh để xây dựng cuộc sống mới của mình
  we have enough strength, courage and intelligence to build for ourselves a new life

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  courage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X