• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  silicone rubber

  Giải thích VN: Cao su tổng hợp làm từ chất đàn hồi silicon tính chất chống tác động hóa học, axit yếu được sử dụng làm đệm cách [[điện. ]]

  Giải thích EN: A synthetic rubber made from silicone elastomers and characterized by resistance to chemicals, weak acids, and bases; used for gaskets and electrical insulation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X