• Thông dụng

  Động từ

  To appoint, to assign
  giáo viên hỏi chỉ định học sinh trả lời
  the teacher asked a question and assigned a pupil to answer it
  Hội đồng chính phủ chỉ định người bổ sung vào žy ban nhân dân tỉnh
  The Government council appointed additional members to the provincial People's Committee

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  appoint
  attribute
  designate
  designator
  số chỉ định đường kênh
  channel designator
  trường bộ chỉ định tuyến
  Route Designator Field (RDF)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  appoint
  assign
  nominate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X