• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  stop

  Giải thích VN: Một dụng cụ để ngăn chuyển động; thường một thanh gỗ hoặc kim loại được gắn vào khung cửa sổ hoặc cửa đi để ngăn cửa chuyển động quá một điểm xác định [[trước. ]]

  Giải thích EN: A device that halts or obstructs; specific uses include: a wood or metal piece that is attached to the frame or base of a door or window to prevent motion beyond a given point.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back catch
  locking bolt
  locking stud

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X