• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cracking coil

  Giải thích VN: Một cuộn dây lắp trên một buồng gia nhiệt hay trong một cao sử dụng để cracking các sản phẩm dầu mỏ [[nặng. ]]

  Giải thích EN: A coil installed in a heated chamber or furnace, used for cracking heavy petroleum products.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X