• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cold slug

  Giải thích VN: Một chất trở nên lạnh dưới nhiệt độ đúc hiệu quả khi chạy qua miệng rót của một khuôn đúc [[phun. ]]

  Giải thích EN: A substance that cools below effective molding temperature as it passes through the sprue orifice of an injection mold.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X