• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  single sideband

  Giải thích VN: Phương pháp liên lạc tuyến qua một trong hai dải sóng biên một phần nhỏ biên độ sóng mang làm tần số [[mẫu. ]]

  bộ lọc dải biên đơn
  single-sideband filter
  bộ điều biến dải biên đơn
  single sideband modulator
  dải biên đơn hẹp
  narrow single sideband
  sự truyền dải biên đơn
  single sideband transmission
  sự điều biến dải biên đơn
  single sideband modulation
  sự điều biến dải biên đơn hẹp
  narrow single sideband modulation
  single sideband (SSB)
  SSE (single sideband)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X