• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  moving-coil galvanometer

  Giải thích VN: Dụng cụ đo điện một cuộn dây treo trên một cục nam châm, một dòng nhỏ đi qua cuộn dây được đo bởi sự di chuyển của cuộn [[dây. ]]

  Giải thích EN: A galvanometer having a moving coil that is suspended or pivoted in a magnetic field; small currents of electricity that flow through the coil are indicated and measured by the resulting motion of the coil.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X