• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  differential steam calorimeter

  Giải thích VN: dụng cụ đo nhiệt lượng so sánh lượng nước bay hơi tụ trên một bộ phận này với lượng nước bay hơi tụ trên một bộ phận khác đã biết nhiệt [[năng. ]]

  Giải thích EN: A calorimeter that compares the amount of steam condensing on one body to the amount of steam condensing on a body of known heat capacity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X