• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  allowance
  tolerance
  dung hạn ẩm
  humidity tolerance
  dung hạn axit (của đất)
  acid tolerance
  dung hạn bề mặt
  surface tolerance
  dung hạn hỏng
  damage tolerance
  dung hạn pha của tín hiệu hướng dẫn
  phase tolerance of the pilot signal
  dung hạn tần số
  frequency tolerance
  dung hạn tần số chặt hơn
  tighter frequency tolerance
  dung hạn tạp nhiễu
  noise tolerance
  dung hạn trên sự đáp ứng tần số
  tolerance on the frequency response
  dung hạn đường kính của lõi
  core diameter tolerance
  dung hạn đường kính của nhân
  core diameter tolerance

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tolerance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X