• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dilute phase

  Giải thích VN: Giai đoạn chiết suất chất lỏng ra khỏi chất lỏng tỷ lệ đặc của vật liệu cần chiết [[thấp. ]]

  Giải thích EN: The phase in liquid-liquid extraction that has a lower concentration of the material of interest.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X