• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  driving-point function

  Giải thích VN: Hàm truyền dẫn trong đó biến tín hiệu vào ra điện thế hoặc dòng điện được đo giữa một cặp thiết bị đầu cuối trong một mạng [[điện. ]]

  Giải thích EN: A transfer function in which input and output variables are the voltages or currents measured between a pair of terminals in an electrical network.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X