• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  bill of materials

  Giải thích VN: danh sách được miêu tả tất cả các vật liệu cần thiết để sản xuất một mặt hàng lắp ghép tổ hợp, từng cụm hoặc cuối [[chuyền. ]]

  Giải thích EN: A descriptive listing of all the materials necessary to manufacture an assembly, subassembly, or end-item unit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X