• Thông dụng

  Động từ
  to launch (a ship)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  launch
  load out

  Giải thích VN: Trong công trình xây dựng cầu, di chuyển chậm theo kỹ thuật một kết cấu đã xây dựng tới bộ phận đã đặt vào vị trí nối với bộ phận [[đó. ]]

  Giải thích EN: In the construction of a bridge, to slowly maneuver a prebuilt structure to meet a piece already in place and joining it to that part.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X