• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gate
  pilot tunnel

  Giải thích VN: Một đường hầm nhỏ được tạo ra trong giai đoạn chuẩn bị của một hoạt động nổ trong khai mỏ hay xây dựng, sử dụng để thu thập thông tin về [[đất. ]]

  Giải thích EN: A small tunnel created in the preparatory phase of a blasting operation prior to mining or tunnel building; used to obtain information about the ground and to create a free face.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X