• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  control tower
  steering
  hệ thống lái 4 bánh
  fourth-wheel steering
  hệ thống lái bốn bánh
  all-wheel steering
  hệ thống lái trợ lực (tay lái trợ lực)
  power-assisted steering (pas)
  hệ thống lái hình bình hành
  parallelogram steering (system)
  hệ thống lái kiểu ackerman
  ackerman steering
  hệ thống lái kiểu Ackermann
  Ackermann steering
  hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn
  ball and nut steering
  hệ thống lái nguồn độc lập
  self-contained power steering system
  hệ thống lái thủy lực
  hydraulic steering
  steering system

  Giải thích VN: hệ thống bao gồm tay lái, bánh răng lái, trục nối [[lái... ]]

  hệ thống lái hình bình hành
  parallelogram steering (system)
  hệ thống lái nguồn độc lập
  self-contained power steering system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X