• Thông dụng

  Having a visible form, visible, tangible.
  Thế giới hữu hình
  The tangible world.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  material
  hàng hóa hữu hình
  material goods
  bản hữu hình
  material capital
  material assets
  physical
  nhân vật hữu hình
  physical person
  sự mất giá hữu hình
  physical depreciation
  tài sản hữu hình
  physical assets
  tổng sản phẩm, hiện vật, vật chất, hữu hình
  total physical product
  vốn hữu hình (như máy móc, nhà xưởng...)
  physical capital
  visible
  cán cân hữu hình
  visible balance
  cán cân mậu dịch hữu hình
  visible balance
  dự trữ hữu hình
  visible reserve
  dự trữ hữu hình
  visible reserves
  hàng nhập hữu hình
  visible imports
  nhập khẩu hữu hình
  visible imports
  tài sản hữu hình
  visible means
  xuất khẩu hữu hình
  visible exports
  xuất nhập khẩu hữu hình
  visible exports and imports

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X