• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  to give back
  to return

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  suspend

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  recover
  redeem
  reimbursement
  hợp đồng hoàn lại phí tổn
  cost reimbursement contract
  sự hoàn lại các chi phí
  reimbursement of the expenses
  sự hoàn lại một món tiền
  reimbursement of a sum
  sự hoàn lại ngân sách chi tiêu hàng năm
  appropriation reimbursement
  sự hoàn lại thuế thu nhập
  reimbursement of income tax
  sự hoàn lại thuế thu nhập
  reimbursement of the income tax
  sự hoàn lại tiền thuế
  tax reimbursement
  sự yêu cầu hoàn lại (số tiền)
  claim for reimbursement
  render
  restitution
  call off (to ...)
  defer
  delay
  postpone
  suspend
  suspension

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X