• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hydrogenant
  hydrogenation

  Giải thích VN: Một phản ứng thông thường trong đó hydro được thêm vào các phân tử không no của hydrocarbon hay axit béo, thông thường sử dụng chất xúc [[tác. ]]

  Giải thích EN: A general reaction in which hydrogen is added to the unsaturated molecules of hydrocarbons or fatty acids, normally by use of a catalyst.

  hydro hóa bằng xúc tác
  catalytic hydrogenation
  hydro hóa khử olefin
  diolefin hydrogenation
  hydrogenise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X