• Thông dụng

  Danh từ
  detonator

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blasting cap
  capsule
  detonator
  fuse
  fuze
  igniter

  Giải thích VN: Sự tích điện chất nổ, cầu chì, hoặc các thiết bị khác được sử dụng để đốt chất nổ hoặc để khởi động sự cháy của nhiên liệu trong một động [[cơ. ]]

  Giải thích EN: A blasting charge, fuse, or other device used to fire an explosive charge or to start the combustion of fuel in an engine.

  primer
  priming cartridge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X