• Thông dụng

  Closed, self-contained.
  Căn hộ khép kín
  A self-contained flat.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  close
  khép kín mạng (địa chấn)
  close a loop
  closure
  khép kín kiểu cấu tạo
  structural closure
  khép kín kiểu nếp lõm
  synclinal closure
  khép kín nếp lồi
  anticlinal closure
  đường lực khép kín
  force closure
  enclosed
  gara đỗ xe khép kín
  enclosed parking garage
  không gian khép kín
  enclosed space
  đèn hồ quang khép kín
  enclosed arc lamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X