• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  exhaust gas
  flue gas
  bộ gom bụi khí ống khói
  flue gas dust collector
  bộ phân tích khí ống khói
  flue-gas analyzer
  phần tử khí ống khói
  flue gas test section
  sự lọc khí ống khói
  flue gas scrubbing
  sự phân tích khí ống khói
  flue gas analysis
  thiết bị lọc khí ống khói
  flue gas scrubber
  smoke flue
  stack gas

  Giải thích VN: Lượng khí xả ra theo đường ống khói, bằng ống [[khói. ]]

  Giải thích EN: The exhaust of gases emitted through a stack or chimney.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X